• Jeśli natomiast zaniedbamy odpoczynek, kremy nawilżające nam nie pomogą, ponieważ skutki zniszczeń, wywołanych przez stres, powinny być leczone od środka, tak samo, jak powstawały. W przypadku, gdy oddziałuje na nas długotrwale, może przyczynić się do zmiany wyglądu naszej skóry na gorsze. Mogą szybciej pojawiać się zmarszczki, co nie jest przyjemne, a zwłaszcza dla kobiet. Staje…

  Read more
 • Z każdej strony atakują nas reklamy i kampanie społecznościowe, które mówią, że aby odpowiednio zadbać o zdrowie, należy jeść pięć posiłków dziennie, dodatkowo każdy posiłek powinien zostać wzbogacony o porcję warzyw. Mimo że przyswoiliśmy sobie już tę wiedzę i raczej większość ludzi zapytanych o zdrowe żywienie, odpowie, że właśnie tych pięć posiłków stanowi podstawę, to…

  Read more
 • Salicylany wykazują działanie synergistyczne z innymi lekami przeciwzapalnymi, przeciwgorączkowymi i przeciwbólowymi; synergizm ten, niestety, dotyczy również pewnych działań niepożądanych, np. wpływu na przewód pokarmowy, układ krwiotwórczy. Ponadto wypierają z połączeń inne leki, np. leki przeciwzakrzepowe, sulfonamidy i doustne leki hipoglikemiczne, co powoduje wzrost ich frakcji wolnej i w rezultacie zwiększenie działania farmakodynamieznego. W przypadku, leków…

  Read more
 • Najlepiej poznane są interakcje między fenylobarbitalem a difenylohy-dantoiną (DPH). Leki te łatwo współdziałają ze sobą oraz z wieloma innymi lekami. Sultiam i disulfiram (Anticol) co najmniej 2-krotnie zwiększają stężenie difenylohydantoiny. Podobnie działa fenurid. Niekiedy zwiększenie stężenia difenylohydantoiny obserwowano po podaniu hydrazydu kwasu izonikotynowego, dikumarolu, chloropromazyny. Kwas 2-propylowalerianowy zmniejsza stężenie difenylohydantoiny we krwi. Na szczególną uwagę…

  Read more
 • W przeciwieństwie do barbituranów etanol słabiej (jakkolwiek także wyraźnie) wpływa pobudzająco na enzymy wątroby. Liczne interakcje etanolu z niektórymi lekami wynikają zasadniczo z dwu przyczyn: uspokajającego i nasennego wpływu etanolu oraz możliwości zaburzania przez dany lek metabolizmu alkoholu, szczególnie hamowania dalszych przemian aldehydu octowego (efekt disulfiramowy). W zatruciach alkoholem metylowym zawsze można stwierdzić w moczu…

  Read more
 • Interakcja antybiotyków z innymi lekami może występować zarówno w fazie farmakokinetycznej, a więc zmiaTry w zakresie wchłaniania, wiązania z białkami, biotransformacji i wydalania, jak i w fazie farmakody-namicznej, polegającej na oddziaływaniu leków na te same receptory (synergizm i antagonizm). W praktyce często wzajemne oddziaływanie leków dotyczy obu faz. Wiele z tych interakcji ma duże znaczenie…

  Read more
 • Poza meprobamatem rzadziej stosowane i mniej znane w naszym lecznictwie są spokrewnione z nim chemicznie — fenoglikodol (Phenaglycodol, Ultran), tybamat (Tybamate, Solacen), mebutamad (Mebutamate, Carbuten), emylkamat (Emylcamate, Striatan), fenopiobamat (Phenprobamate, Gamaąuil). Fenoglikodol jest stosowany w stanach nadmiernego pobudzenia, działa słabo nasennie. Tybamat ma silniej wyrażone działanie nasenne, ponadto działa krótkotrwale (okres półtrwania około 3 h),…

  Read more
 • Obecnie nie ma uzasadnienia do stosowania kwasu borowego i jego soli w lecznictwie. Mimo to, jest on często stosowany do płukania worka spojówkowego (małe ilości nie stwarzają zagrożenia, lecz skuteczność jest znikoma), jako sól sodowa zaś — do zwalczania drożdżakowego zakażenia jamy ustnej u dzieci (pleśniawki). W tym przypadku łatwo dostaje się do przewodu pokarmowego…

  Read more
 • Większość leków przeciwdepresyjnych działa przeciwcholinergicznie (blokując receptory M). Interpretacja tego zjawiska, wbrew poglądom niektórych klinicystów, nie jest jasna. Teoretycznie działanie to nasila aktywność neuronów katecholaminowych — NA i DA. Może zatem wystąpić dodatkowe, korzystne działanie „wzmacniające” w odniesieniu do podstawowego mechanizmu działania tych leków. Istnieją jednak trudności interpretacyjne, wiadomo bowiem, że wiele leków cholinolitycznych (np….

  Read more
 • Inhibitory MAO (IMAO) często są nazywane thymoanaleptica (ang. psychie energizers), a także thymoeretica dla podkreślenia ich szczególnie silnego wpływu pobudzającego napęd. Z tego względu IMAO wskazane są zwłaszcza w depresjach przebiegających z zahamowaniem napędu. Leki te dają jednak częste i groźne powikłania i działania niepożądane. Należą do nich: uszkodzenie narządów miąższowych, nerwu i szlaków wzrokowych,…

  Read more